INFORMACJE ZWIĄZANE Z PTASIĄ GRYPĄ


06.04.2017 NOWE !!!

Uwaga Zmiana :
Nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722). Przepisy powyższego rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 6 kwietnia br.
Rozporządzenie do pobrania tutaj .


03.02.2017


WYTYCZNE GŁOWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA MYŚLIWYCH DOTYCZĄCE POSĘPOWANIA PODCZAS POLOWAŃ NA PTACTWO ŁOWNE

Z uwagi na występujące obecnie bardzo poważne zagrożenie zakażenia drobiu wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków ze strony dzikiego ptactwa, Główny Lekarz Weterynarii przesyła WYTYCZNE DLA MYŚLIWYCH DOTYCZĄCE POSĘPOWANIA PODCZAS POLOWAŃ NA PTACTWO ŁOWNE .


Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii


Do pobrania : T U T A J .


WYTYCZNE GŁOWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA MYŚLIWYCH DOTYCZĄCE POSĘPOWANIA PODCZAS POLOWAŃ NA PTACTWO ŁOWNE

Z uwagi na występujące obecnie bardzo poważne zagrożenie zakażenia drobiu wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków ze strony dzikiego ptactwa, Główny Lekarz Weterynarii przesyła WYTYCZNE DLA MYŚLIWYCH DOTYCZĄCE POSĘPOWANIA PODCZAS POLOWAŃ NA PTACTWO ŁOWNE .ROZPORZĄDZENE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Pismo: POBIERZ tutaj.


WSTECZ