INFORMACJE NA TEMAT UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY


UWAGA! Od 1 stycznia 2017 roku rolnicy mogą podejmować sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego wytworzonych w gospodarstwie w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Ulotka : T U T A J .
Szczegóły odnośnie rejestracji działalności nadzorowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego znajdują się w zakładce „Jak załatwić sprawę” (karta usługi nr BŻ-9)-UBÓJ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W CELU POZYSKANIA MIĘSA NA UŻYTEK WŁASNY — OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA ZWIERZĄTWSTECZ